All posts by motivate

Biedrības mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķi un uzdevumi

Mēķi:

  • Veicināt izpratni par motivācijas nozīmi mācīšanas, mācīšanās, vadīšanas un karjeras veidošanas procesā.
  • Apkopot, pilnveidot un veidot jaunas motivācijas veidošanas un veicināšanas metodes un tehnoloģijas formālās, neformālās un informālās izglītības jomā, dažāda līmeņa vadīšanas procesos un karjeras veidošanā.
  • Veicināt inovācijas izglītībā.
  • Veicināt zināšanu apmaiņu, zināšanu un pieredzes pārnesi un starptautiso sadarbību jomās, kuras saistītas ar motivēšanas tehnoloģiju un motivēšanas metožu izstrādi , pilnveidi un pielietošanu.
  • Vairot Latvijas un ES iedzīvotāju izpratni un zināšanas par ES mūžizglītības sistēmu, politiku un stratēģiju jomās, kuras saistītas ar motivēšanas procesu pilnveidi izglītībā un karjeras veidošanā.

Uzdevumi:

  • Piedāvāt mācību un izglītības resursus potenciālajiem lietotājiem.
  • Izplatīt informāciju par politiku, sistēmu un norisēm, kuras saistītas ar motivēšanas metožu un tehnoloģoju izstrādi, pilnveidi un pielietošanu Latvijā, Eiropas Savienībā un citās valstīs izglītības, vadīšanas un karjeras veidošanas jomā.
  • Sadarboties ar citām institūcijām Latvijā un pasaulē, kurām ir līdzīgs mērķis.

 

Motivācija/Motivation

Motivācija ir iekšēja uguns. Ja kāds cits vēlēsies šo uguni iedegt zem tevis, tā degs ļoti īslaicīgi.

S.Covey

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing, that’s why we recommend it daily.

Cilvēki bieži saka, ka motivācija nepaliekot uz ilgu laiku. Jā, bet gluži tāpat ir ar mazgāšanos, un tāpēc mēs to iesakām praktizēt ik dienas.

Zig Ziglar

Neveiksme ir notikums nevis persona. Iepriekšējā diena beidzās

Zig Ziglar

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Confucius

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.

Thomas A. Edison

Infuse your life with action. Don’t wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen… yourself, right now, right down here on Earth.

Bradley Whitford

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

S. Lewis


NGO MT- Motivation Technologies

The aim of NGO Motivation Technologies is  to find ways, methods and technologies how to motivate people who are involved in  education and leadership processes.

Members of association believe that motivation is the base of all processes in society. If person does not have motivation, all performed activities by this person will be non-quality and superficially. The main objectives are to find ways and methods:

• how to motivate students to be active, to participate in processes of society, to plan their career (education, work) and be active citizens;

• How to activate and motivate education leaders and all level teachers and people who are involved in education process. Unmotivated school leaders usually are the reason of unmotivated pedagogues and pedagogues often are reason of reduction of students’ motivation.

Association are trying to achieve their aims and objectives by involving motivated and qualified members, by participating in different kind of projects which supports association aims and objectives.

Association is with high level of motivation to enhance education. The board member of association has 14 years’ experience in different areas of education connected with education and career guidance.