Career Guidance in Adult Education

2015. gada 1.oktobrī tiks uzsākts NORDPLUS ADULT projekts Career Guidance in Adult Education. Projekta mērķis ir izveidot karjeras atbalsta programmu pieaugušajiem. Projekts tiks realizēts sadarbībā ar partneriem no Lietuvas. Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Islandes.